ESTA USA - widok oficjalnej strony formularza

ESTA oznacza po polsku Elektroniczny System Autoryzacji Podróży (ang. Electronic System for Travel Authorization). Stanowi on integralną część amerykańskiego systemu, w którym każda osoba, planująca podróż do USA w ramach Programu Ruchu Bezwizowego, musi przejść proces weryfikacji.

Od 11 listopada 2019 roku Polska została włączona do programu Visa Waiver Program, co umożliwiło bezwizowy ruch między Polską a USA. Niemniej jednak, aby wjechać na teren Stanów Zjednoczonych, konieczne jest wypełnienie wniosku i zarejestrowanie się w systemie ESTA. Udzielona autoryzacja jest ważna przez okres 2 lat, jednak czas pobytu na terenie USA nie może przekroczyć 90 dni.

ESTA paszport

Obywatele Polski, udający się do USA w ramach ruchu bezwizowego, muszą posiadać aktualny paszport biometryczny, który jest ważny przez co najmniej 6 miesięcy od planowanej daty powrotu z USA.

Paszport biometryczny, nazywany także paszportem elektronicznym,
e-paszportem lub paszportem cyfrowym, to dokument podróży w formie papierowej, który zawiera dane elektroniczne przechowywane w zintegrowanym mikroprocesorze.

Paszport elektroniczny można zawsze rozpoznać po tym symbolu (pomarańczowa ramka):

ESTA formularz

Aby prawidłowo złożyć wniosek ESTA, należy przede wszystkim odwiedzić oficjalną stronę Visa Waiver Program: https://esta.cbp.dhs.gov
Zaleca się wybór oficjalnej strony ESTA, ponieważ w Internecie istnieje wiele stron pośredniczących, które pobierają opłaty (średnio 90-100 $) za wypełnienie wniosku ESTA.

Oficjalna strona programu ESTA. Widok strony głównej

Podczas wypełniania formularza należy przygotować poniższe informacje:

 • Dane osobowe, dane paszportowe, adres email, miejsce zamieszkania, dane rodziców
 • Informacje o zatrudnieniu
 • Cel podróży, miejsce przylotu do USA, miejsce pobytu w USA
 • Informacje dotyczące stanu zdrowia
 • Informacje o Social Media

Dodatkowe pytania kwalifikujące obejmują kwestie związane z karalnością, poprzednimi wizytami w USA, odmową wizy do USA, przekroczeniem pobytu w USA oraz podróżami do państw wpisanych na listę krajów wspierających terroryzm.

Stany Zjednoczone zaklasyfikowały następujące kraje jako krytyczne ze względu na zagrożenie terroryzmem:

 • Irak
 • Iran
 • Kuba
 • Jemen
 • Syria
 • Libia
 • Somalia
 • Sudan
 • Korea Północna

Każdy, kto wjechał do tych krajów 1 marca 2011 r. lub później (lub w przypadku Kuby od 12 stycznia 2021 r.), jest wykluczony z systemu ESTA.

Dodatkowe pytania kwalifikujące obejmują kwestie związane z karalnością, poprzednimi wizytami w USA, odmową wizy do USA, przekroczeniem pobytu w USA oraz podróżami do państw wpisanych na listę krajów wspierających terroryzm.

Można automatycznie wypełnić formularz, danymi pobieranymi z paszportu. Odbywa się to poprzez przesłanie zdjęcia paszportu.
Po wczytaniu danych, zalecamy sprawdzić poprawność wczytanych danych.

ESTA wniosek po polsku

Aby przełączyć język na polski, należy kliknąć w prawym górnym rogu za „Change Language” i wybrać „Polski”. Następnie, w okienku na stronie „OFICJALNY WNIOSEK ESTA” zaznaczamy opcję „UTWÓRZ NOWY WNIOSEK”. Po tej operacji pojawią się dwie opcje: „Pojedynczy wniosek” i „Wnioski dla grupy”. Jeśli składamy wniosek dla jednej osoby, wybieramy „Pojedynczy wniosek”. Jeśli natomiast składamy wniosek dla kilku osób, na przykład dla rodziny (maksymalnie dla 50 osób), klikamy na „Wnioski dla grupy”.

ESTA wniosek po polsku. Zmiana języka na polski

ESTA cena

Wniosek ESTA jest płatny. Aktualny i całkowity koszt ESTA to równowartość 21$. Na cenę ESTA składają się dwie kwoty: 4.00$ – opłata manipulacyjna oraz 17.00$ -opłata za zatwierdzenie wniosku.

W przypadku odmowy wydania elektronicznego zezwolenia na podróż naliczana jest tylko opłata za rozpatrzenie wniosku (4,00 USD) .

Płatności można dokonać przez Internet:

 • kartą kredytową i debetową
 • PayPal

Dokonanie płatności za wniosek ESTA stanowi ostatni etap potwierdzający złożenie formularza. Po uregulowaniu opłaty, wniosek ESTA jest automatycznie przekazywany do procesu elektronicznej autoryzacji podróży. Maksymalny czas oczekiwania na potwierdzenie to 72 godziny.

ESTA Application Number

Po poprawnym wypełnieniu wniosku, na podany adres e-mail otrzymujemy wiadomość zawierającą numer – ESTA Application Number, który wykorzystujemy do sprawdzenia statusu naszego wniosku.

ESTA status

Po dokonaniu opłaty, w ciągu 72 godzin nasz wniosek powinien zostać rozpatrzony. Aby sprawdzić jego status, odwiedź stronę główną https://esta.cbp.dhs.gov/ i kliknij przycisk „SPRAWDŹ STATUS ESTA„. Na kolejnym ekranie wprowadź numer paszportu, datę urodzenia i numer wniosku lub kraj obywatelstwa/narodowość, datę wydania paszportu, datę ważności paszportu. Możesz otrzymać jedną z trzech możliwych odpowiedzi na wniosek o wydanie elektronicznego zezwolenia na podróż:

 • Zatwierdzono zezwolenia – zezwolenie na podróż zostało zatwierdzone i można podróżować do Stanów Zjednoczonych w ramach Visa Waiver Program
 • Brak zezwolenia na podróż – brak zezwolenia do podróżowania do Stanów Zjednoczonych w ramach programu Visa Waiver Program. Można uzyskać wizę na podróż w Department of State. Dodatkowe informacje na temat składania wniosku o wizę znajdują się w witrynie internetowej United States Department of State pod adresem www.travel.state.gov Ta odpowiedź nie oznacza odmowy zezwolenia na wjazd do Stanów Zjednoczonych. Ta odpowiedź zabrania jedynie podróżowania do Stanów Zjednoczonych w ramach Visa Waiver Program.
 • Trwa oczekiwanie na autoryzację zezwolenie na podróż jest sprawdzane. Ta odpowiedź nie sygnalizuje żadnych negatywnych ustaleń. Decyzja będzie zazwyczaj dostępna w ciągu 72 godzin.

Wjazd do USA

Po uzyskaniu zezwolenia na podróż należy je wydrukować i zabrać ze sobą na lotnisko. Nie jest to wymagane, ale zalecane.

Osoby posiadające ESTA oraz wizę turystyczną do USA odprawiają się na lotnisku w tej samej kolejce. Na lotniskach istnieje podział przylatujących na dwie grupy. Pierwsza kolejka jest dedykowana obywatelom USA oraz osobom z zieloną kartą, natomiast druga kolejka przeznaczona jest dla podróżnych z wizą turystyczną oraz posiadaczy ESTA.

Ostateczną decyzje o wjeździe do USA podejmuje urzędnik graniczny na lotnisku, po zadaniu paru pytań – najbardziej możliwe pytania to :

 • Jak długo będzie trwał pobyt w USA?
 • W jakim celu przylatujesz do USA
 • Czym się zajmujesz?
 • Miejsce pobytu w USA – warto mieć dane hotelu lub adres osoby do której się przyjeżdża?
 • Ilość gotówki – czy masz ponad 10 000$?

To są standardowe pytania, jednak warto pamiętać, że ich zakres może być znacznie większy, zależnie od decyzji konkretnego urzędnika na lotnisku. Jeżeli pracownik służby granicznej na lotnisku ustali, że masz legalne podstawy do wjazdu do kraju, może poprosić o skorzystanie z kamery w celu zrobienia zdjęcia. Jeśli nosisz okulary, będziesz zobowiązany(a) je zdjąć.

Następnie trzeba zarejestrować odciski palców, przykładając cztery palce z każdej ręki do skanera linii papilarnych. Choć obecnie nie odbywa się to dla wszystkich podróżujących.

Na końcu otrzymujemy stemple w paszporcie z datą pobytu w USA, co umożliwia nam wjazd do kraju.

ESTA pytania

Nie. Posiadanie wizy uprawnia do wjazdu na teren USA bez konieczności rejestracji podróży w systemie ESTA.

Na zatwierdzenie wniosku ESTA czeka się od kilku godzin do maksymalnie trzech dni.

Tak. Konieczna jest ponowna rejestracja w systemie ESTA nowego paszportu. W tym celu należy ponownie wypełnić aplikację i uiścić opłatę.

W czasie wypełniania wniosku nie powinno się używać polskich znaków. Dozwolone są tylko litery z alfabetu angielskiego.

Trzeba wprowadzić nadane imię tak, jak widnieje ono w paszporcie. Nadane imię to zarówno pierwsze imię, jak i drugie imię.

Nie jest to koniecznie, ale zalecamy mieć wydruk przy sobie. Niektóre linie lotnicze przed wejściem na pokład wymagają podania numeru identyfikacyjnego przyznanego przez system ESTA.

Nie, bilet lotniczy nie jest potrzebny aby zarejestrować się w systemie ESTA.

Unknown albo jakikolwiek adres hotelu.

W ESTA zawsze wpisuje się adres stałego miejsca zameldowania.

Każda osoba z grupy może podróżować po Stanach Zjednoczonych Ameryki bez reszty grupy w okresie ważności ESTA.

Tak ,w każdej chwili można aplikować o nową ESTA, automatem pierwsza, zostaje anulowana w momencie złożenia wniosku.

Podobne wpisy